Nikodemowa noc

English Polski Česká republika

O projekcie

„Nikodemowa noc” jest to projekt pastoralny, który powstał przy kościele Miłosierdzia Bożego we Slavkovicach (Czechy) z inspiracji ks. pallotynów. U źródeł projektu leżało poszukiwanie inicjatyw duszpasterskich na Rok wiary, które zawierałyby w sobie element misyjny, skierowany do lokalnej społeczności. Po zapoznaniu z projektem miejscowego ks. biskupa, Vojtecha Cikrleho, ordynariusza Brna, „Nikodemowa noc” zyskała jego poparcie oraz patronat nad projektem.

Opis projektu

„Nikodemowa noc” to przede wszystkim przestrzeń i czas na spotkanie z Jezusem Chrystusem w czasie adoracji. Jest to projekt skierowany tak do wierzących, którzy chodzą do kościoła, jak też i do tych, którzy nie chodzą wcale, do poszukujących lub chodzących bardzo rzadko. Z tego powodu zawiera pewne elementy, które ułatwiają decyzję aby pójść do kościoła, jak np. ciemność.

„Nikodemowa noc” jest to:

Adoracja w ciszy – bez żadnych modlitw, pieśni, prowadzenia rozważań itp. Cisza ma uwolnić od dźwięków świata i codziennego życia oraz jego problemów, stwarzając możliwość odpoczynku oraz prowokując do wejrzenia w siebie i rozmowy z Jezusem Chrystusem.

Adoracja w ciemności – ciemność jest bardzo ważnym elementem „Nikodemowej nocy”. Uwalnia od obrazów z codziennego życia, skupia na rozmowie z Jezusem Chrystusem, pomaga zachować anonimowość oraz stwarza poczucie intymności oraz bezpieczeństwa spotkania (tym, którzy nie chodzą systematycznie do kościoła, poszukującym). Oświetlenie, jego sposób i siła są zależne od wielkości kościoła. Zawsze musi być oświetlona monstrancja oraz miejsce, gdzie jest kapłan do dyspozycji. Z praktycznych względów również wejście do kościoła. Idealne oświetlenie jest zawsze „we służbie”, nie narusza zbytnio ciemności.

Adoracja w późnych godzinach – chodzi o czasowe dopasowanie adoracji do sposobu życia współczesnych ludzi, kiedy powrócą z pracy, wypełnią obowiązki w domu i dopiero potem mają czas dla siebie.

W czasie adoracji musi być ksiądz do dyspozycji – jeśli ktoś chciałby porozmawiać albo wyspowiadać się, może znaleźć w kościele kapłana. Miejsce, w którym znajduje się ksiądz dobrze jest oznaczyć światłem.

Jeśli jest to możliwe, „Nikodemowa noc” rozpoczyna się mszą świętą – warto zastanowić się w takim wypadku, czy nie byłoby dobrze już mszą świętą wprowadzać w ciszę (momenty ciszy po czytaniach, cicha msza św.) oraz czy nie byłoby dobrze odprawić mszę św. przy stłumionym świetle albo jedynie przy świecach.

Długość, dzień i częstotliwość adoracji pozostaje w gestii każdej parafii lub miejsca, gdzie odbywa się „Nikodemowa noc”. Chodzi o to, aby jak najlepiej dostosować czas, dzień i długość adoracji do miejscowych potrzeb i warunków. W diecezji Brno, w Czechach, odbywa się to na przykład tak, że we Slavkovicach „Nikodemowa noc” odbywa się raz na miesiąc, w każdy czwarty czwartek miesiąca. O godz. 20.00 jest msza św. a potem adoracja do północy. W katedrze w Brnie „Nikodemowa noc” odbywa się co tydzień, w każdy piątek. Adoracja trwa od godz. 20.00 do 22.00.

Propagacja

Propagacja „Nikodemowej nocy” przebiega na dwóch zasadniczych poziomach:

1. Informacja do organizatorów (księży, ośrodków duszpasterskich) – informacja poprzez Kurię (biuletyn diecezjalny, spotkania dekanalne), diecezjalne, zakonne oraz pastoralne systemy informacyjne.

2. Informacja do uczestników – za pomocą strony internetowej oraz rozpowszechnianych zakładek.

Na stronie internetowej znajduje się lista kościołów i miejsc, w których odbywa się „Nikodemowa noc”.

Zakładki reklamowe spełniają rolę reklamowo-misyjną. W parafii (okolicy), gdzie odbywa się „Nikodemowa noc” można rozdać (za pośrednictwem wiernych, do skrzynek pocztowych itp.) zakładki, które na jednej stronie mają taki sam tekst, łączący wszystkie miejsca, w których odbywa się „Nikodemowa noc” w jeden projekt a na drugiej, pustej stronie, umożliwiają, na przykład za pomocą pieczątki, umieścić informacje, dotyczące „Nikodemowej nocy” w miejscowej parafii (kościół, miejsce, data i godzina).

Zakładki otrzymuje (odpłatnie lub nie, w zależności od tego, czy uda się znaleźć sponsora na druk) każda parafia, która przyłącza się do projektu.

Kontakt

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Ks. Wojciech Zubkowicz SAC,
e-mail: info@nikodemovanoc.cz
tel.: +420 566 502 855
kom.: +420 603 809 888 

Ako prihlásiť farnosť
do projektu NN?

V prípade, že ste poverená osoba a máte záujem o konaní Nikodémovej noci vo Vašom kostole, vytvorte si prosím účet. Po prihlásení k Vášmu účtu budete môcť pridať program Nikodémovej noci konaný vo Vašom kostole. Po overení bude Váš program uverejnený v zozname. Pomocou tohto účtu môžete Vami zadaný program neskôr kedykoľvek upraviť.

Pallotini | Prog. Mouser.cz, 2013 | Admin